Nieuw bericht

De Burgerjury Mantelzorg zoekt nieuwe leden!

geplaatst op 28 maart 18, 15:29 uur, door Felice Gaughan

De burgerjury mantelzorg neemt sinds juli 2016 aanvragen van bewoners in behandeling die een goed idee hebben om mantelzorgers te ondersteunen.

 Door de veranderingen in de zorg, worden de taken van de mantelzorger steeds belangrijker. Niet alle mantelzorgers weten dat er regelingen, voorzieningen en activiteiten voor hen zijn. Zoals financiële regelingen, zorgvoorzieningen, vrijwilligers die hen kunnen ondersteunen of ontspannende activiteiten zodat zij ook eens aan zichzelf toekomen. Daarnaast weten niet alle mantelzorgers dat ze mantelzorger zijn. Of kennen zij het woord niet. Dan lopen ze ook hulp en ondersteuning mis die ze vaak heel hard nodig hebben.

Om meer mantelzorgers te bereiken en nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen, stelt stadsdeel Oost extra geld beschikbaar. Voor bewonersinitiatieven is een speciaal fonds opgericht waar de burgerjury over beslist. De jury zoekt op korte termijn  vervanging van één van de vertrekkende leden.

Wat ga je doen?

·       Drie keer per jaar de aanvragen van bewoners in behandeling nemen (april, juli, november). Hier zijn meestal per ronde twee vergaderingen voor nodig. De initiatiefnemers worden tijdens de vergaderingen uitgenodigd om hun plannen mondeling toe te lichten. Daarna beslist de jury over het wel of niet toekennen van financiële ondersteuning en onder welke voorwaarden.

·       Voorafgaand aan de vergaderingen de aanvragen van bewoners (die je per e-mail toegestuurd krijgt) goed bestuderen en verdiepende vragen opstellen

·       Tijdens de vergaderingen met de initiatiefnemers meedenken over hoe zij hun initiatief zo goed mogelijk kunnen organiseren en uitvoeren

·       Je legt kwaliteitsbezoeken af bij de activiteiten die geld hebben gekregen

·       Tussen de rondes door bereid en beschikbaar zijn om af en toe een extra vergadering bij te wonen

·       De initiatiefnemers worden ter voorbereiding van hun toelichting en tijdens de uitvoering van hun initiatief ondersteund door Civic of Dynamo. Als het nodig is, heb je ook met hen contact over de initiatieven.

Wie ben jij?

·       Het nieuwe jurylid is bij voorkeur zelf mantelzorger of is goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg zodat hij of zij goed met de aanvrager mee kan denken over wat voor mantelzorgers belangrijk is.  

·       Bewoner van Amsterdam Oost (Indische Buurt, Oostelijk Havengebied, Oud Oost, Watergraafsmeer, IJburg)

·       Je bent een betrokken bewoner die zich graag op vrijwillige basis wil inzetten om de ondersteuning van mantelzorgers verder te helpen ontwikkelen en bewoners bij hun initiatieven te adviseren en ondersteunen.

·       Je kunt je tijdens vergaderingen  duidelijk, onbevooroordeeld en bondig uitdrukken en respecteert de mening van anderen

·       Je bent goed bereikbaar per e-mail

·       Bij voorkeur beschikbaar op donderdagen

Waarom zou je het doen?

·       Je levert een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mantelzorgers in Amsterdam Oost

·       Je mag meebeslissen over de besteding van geld dat door het stadsdeel beschikbaar wordt gesteld

·       Het is gezellig! Tijdens de vergaderingen is er ruimte om verhalen te delen en zijn er lekkere hapjes. En we gaan nog een keer met elkaar uit eten!

·       Je wordt ondersteund door een professionele secretaris die de aanvragen afhandelt en de vergaderingen leidt. En bij wie je terecht kunt als je ergens vragen over hebt.

Interesse?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar f.gaughan@amsterdam.nl of bel Felice Gaughan op 06-16522466.