Activiteit

Netwerkbijeenkomst Veilig oud zijn in Oost

donderdag 14 juni 2018   |   14:45 - 17:00 uur   |   Grand Cafe Genieten,...

Jaarlijks wordt in juni internationaal aandacht gevraagd voor het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmisbruik. Naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland krijgt te maken met misbruik. Daar zitten ook ouderen in Oost onder. Ouderenmisbruik is een onderschat probleem. Daarom grijpen wij deze middag aan om aandacht te vragen voor veilig oud zijn in Oost. Wat is daar voor nodig?

Saniye Tezcan van Stichting Kezban vertelt ons o.a. hoe wij eerder ouderenmisbruik bij migrantenouderen kunnen herkennen. Er zijn diverse pichtes over Bewindvoering, Mentorschap, wat doen het Meldpunt Zorg, Civic en Dynamo om ouderenmisbruik te voorkomen?

En onder genot van een drankje en hapje kunnen de bezoekers de pitchers persoonlijk benaderen voor meer informatie.

 

doelgroep:  Alle volwassenen
locatie: Grand Cafe Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2
aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk

Meld je aan